Reklamacja

W celu złożenia reklamacji, należy:

1. Pobrać i wypełnić formularz reklamacyjny

Formularz dostępny jest TUTAJ. Jeśli nie mają Państwo możliwości wydrukowania formularza – prosimy o jego odręczne przepisanie.

2. Odesłać zamówione produkty

Produkt należy odesłać wraz z wypełnionym formularzem na adres siedziby firmy:

PLASO Ryszard Nissel, ul. Wenedów 3,75-847 Koszalin

Uwaga! Aby przyspieszyć procedurę reklamacji, na kopercie proszę dopisać: REKLAMACJA

Prosimy o staranne zapakowanie reklamowanych produktów.

3. Potwierdzić otrzymanie korekty faktury VAT

Jeżeli reklamacja zostanie uznana, na podany w formularzu reklamacyjnym adres mailowy zostanie wysłana korekta faktury VAT z prośbą o jej e-mailowe potwierdzenie . Po otrzymaniu e-mailowego potwierdzenia, w ciągu 14 dni dokonamy zwrotu należności na wskazany w formularzu reklamacyjnym numer rachunku bankowego lub wysyłki wolnego od wad produktu na adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

Pozostałe informacje:

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganym, wypełnionym formularzem.

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych przez Państwa za pobraniem i do Paczkomatów.

Koszty odesłania produktów ponosi Konsument.